05/07/2007

Utilaj informoj pri Japanio kaj Jokohamo

uk07emblemo-100

92-a Universala Kongreso de Esperanto.
Jokohamo, Japanio
4 - 11 de aŭgusto 2007

unu eŭro = 150 enoj.
Por facila kalkulo :
1.000 enoj ~ 6,66 eŭroj ~ 267 eks-belgaj frankoj.
1.000 ¥ . . . . 7 . . . 250 BEF.

http://www.uea.org/kongresoj/2007/db_kiel_atingi.html

La ĉefkongresejo kie troviĝas la kongresaj giĉetoj :
4-a kaj 5-a etaĝoj de Pacifiko-Jokohamo (Pacifico Yokohama) ;
1-1-1, Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japanio.

Kiel atingi la kongresejon de la stacidomo Jokohamo al la ĉef-kongresejo :
1
Per metroo 5 minutojn ĝis la stacio Minato-Mirai, 180 enoj.
180 ¥ . . . . 1,20 . . . 48 BEF.
De Minato-Mirai piede 4 minutojn ĝis la kongresejo.
2
Per JR 3 minutojn ĝis la stacio Sakuragicho, 130 enoj.
De Sakuragicho piede 12 minutojn ĝis la kongresejo.
3
Per taksio 10 minutojn, proksimume 740 enoj.
740 ¥ . . . . 4,93 . . . 200 BEF.

Por pli detalaj informoj konsultu la retpaĝaron de LKK :
http://www.k4.dion.ne.jp/~uk2007/espe/gheneralo.htm.

Lasta ŝanĝo : 7 februaro 2007.

(Kio signifas JR ? Eble JR = Japan Railways)

Traduction libre et partielle.
Les guichets sont dans le bâtiment principal utilisé pour le congrès, 4ème et 5ème étages.
Depuis la gare, en métro pour approximativement 1,20 euros, on y arrive en 5 minutes.

http://www.uea.org/kongresoj/2007/db_utilaj_informoj.html

Utilaj informoj pri Japanio kaj Jokohamo.

Situo.

La japana insularo situas oriente de la eŭrazia kontinento :
proksimume de 122 ĝis 154 gradoj Oriente,
de 20 ĝis 46 gradoj Norde.

La tuta areo estas 378.000 km2
(la 60-a en la mondo).

Jokohamo, kun areo de 435 km2, troviĝas en la meza parto de la insulego Honŝuu :
35 gradoj Or., 139 gradoj No.
Ĝi najbaras al la ĉefurbo Tokio, sude.

Loĝantaro .

En la lando vivas ĉirkaŭ 128.000.000 loĝantoj
(10-a en la mondo; 49% estas viroj, kaj 51% virinoj).

En Jokohamo loĝas ĉirkaŭ 3.600.000 homoj
(2,8% de la tuta loĝantaro).

Meza vivdaŭro en jaroj :
78,6 viroj, 85,6 virinoj.

Loĝateco .

Tiu de Japanio estas 337 homoj/km2.
Tiu de Jokohamo estas 8.289 homoj/km2.

Klimato.

Averaĝa temperaturo en aŭgusto :
23,9-29,8 gradoj celsiaj.
(~ 24° - 30°)

La vetero estas plej ofte suna, kaj tre humida.

La kongresejoj kaj aliaj konstruaĵoj estas agrable klimatizitaj.

Averaĝa kvanto de pluvo en aŭgusto : 158,7 mm.

Informations utiles concernant le Japon et Yokohama.

japon-carte

Situation.
L’archipel est situé à l’est du continent asiatique, approximativement de 122° - 154° E, 20° - 46° N.
Surface de 378.000 km².
Yokohama : surface de 435 km², dans la partie centrale de la grande île Honshu, 35°E, 139°N, proche de la capitale Tokyo qui se trouve au sud.
(Bruxelles 50°N)

Population.

128.000 habitants au Japon.
3.600.000 habitants à Yokohama.
Région de Bruxelles-Capitale : un million d’habitant.
Durée moyenne de vie : 78 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes.

Densité de population.
A Yokohama : 8.289 habitants par km².

Lingvoj.

La japana estas la sola oficiala lingvo, kvankam en la lando loĝas ne nur japanoj sed ankaŭ koreoj kaj ajnuoj (praloĝantoj en la norda parto de la japana insularo) ktp.

Preskaŭ ĉiuj japanoj lernas la anglan 3 aŭ 6 jarojn en lernejo, sed la kapablo komuniki en la angla estas malalta.

Pro lastatempa multiĝo de gastlaboristoj precipe el Brazilo, Koreio (suda) kaj Ĉinio, kelkaj guberniaj kaj urbaj oficejoj ofertas servojn en la lingvoj portugala, korea kaj ĉina.

Utilaj frazoj en la japana.

Kon-niĉiŭa = Bonan tagon,
Arigatoo = Dankon,
Jokohama-ni-jukitai = Mi volas iri al Jokohamo,
Paŝifiko-jokohama-ŭa-doko-desuka = Kie estas Pacifiko-Jokohamo?,
Esuperanto-no-taikai-ni-sanka-ŝimasu = Mi partoprenos en UK.

Les langues.
Seule langue officielle : le japonais.
Mais dans le pays, il n’y a pas que des japonais. Ils y a encore des coréens et des ainous (premiers habitants au nord de l’archipel).
Presque tous les japonais étudient l’anglais pendant 3 ou 6 ans, mais la capacité de communiquer en anglais est très faible.
Il y a actuellement de plus en plus de travailleurs venant principalement du Brésil, de la Corée du Sud et de Chine. Dans certaines administrations "provinciales" et "urbaines", on utilise le portugais, le coréen et le chinois.

Quelques phrases utiles en japonais...

Mono.

La oficiala mono estas la eno.

Moneroj: 1, 5, 10, 50, 100, 500 enoj.
Monbiletoj: 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 enoj.

Unu eŭro proksimume egalas al 150 enoj;
unu dolaro al 120 enoj.

1.000 enoj ~ 6,66 eŭroj ~ 267 eks-belgaj frankoj.
1.000 ¥ . . . . . 7 . . . . 250 BEF.
2.000 ¥ . . . . 14 . . . . 550 BEF.
5.000 ¥ . . . . 35 . . . 1.350 BEF.
10.000 ¥ . . . 67 . . . 2.700 BEF.

Ĉiuj hoteloj, restoracioj, vendejoj (krom la malgrandaj) akceptas kreditkartojn, ekzemple VISA, MasterCard, JCB, American Express.
El tiuj VISA estas la plej uzata.

Monŝanĝado okazas laŭ reguloj de libera merkato.

Plejparto el la japanaj bankoj kaj vendejoj ne ekipas sin per mona aŭtomato (ATM), de kie eblas preni kontantan monon uzante eksterlandajn debetkartojn kaj/aŭ kreditkartojn.

Dume multaj poŝtoficejoj jes ekipas sin per tia aŭtomato.

Plejparto el la japanaj bankoj akceptas monŝanĝon al japana eno el, ekzemple, eŭro aŭ usona dolaro.

La labortempo de la bankoj estas de la 9h00 ĝis la 15h00.

Rekomendinde por eksterjapaniaj kongresanoj estas ŝanĝi monon :
1 en flughaveno, ĉefe por tiuj, kiuj alvenas al la lando vendrede posttagmeze kaj semajnfine,
2 per ATM (mona aŭtomato) ĉe poŝtoficejo,
3 en bankoj semajntage, aŭ
4 en hoteloj (laŭ iom malavantaĝa kurzo).

Loka tempo.

UTC + 9 horoj.
Ne estas somera horŝanĝo.

(Brusela horo + 7 horoj dum somero)

japon-yen-billet La monnaie.
La monnaie officielle est le yen.
(approximativement : mille yens = 7 euros = 250 BEF).
Il y a des pièces de 1, 5, 10, 50, 100, 500 yens.
Des billets de mille, deux milles, cinq et dix milles yens.
tous les hôtes, restaurants et magasins (sauf les petits) acceptent les cartes de crédits. La VISA est la plus utilisée.
Change en fonction des règles du libre marché.
La plupart des banques et magasins ne sont pas équipés de distributeurs pour le retrait de billets avec une carte de débit et/ou crédit d’origine étrangère.
Mais c’est le cas de nombreux bureaux de poste.
La plupart des banques japonaises effectuent le change de sommes en euros.
Heures d’ouverture des banques : 9 h à 15 h.

Heure locale.
UTC + 9 h. Il n’y a pas d’heure d’été.

Trinkakvo.

La akvo estas ĝenerale bonkvalita.

Oni povas eĉ trinki akvon el neceseja krano, kvankam tio ne estas tre rekomendinda.

En restoracioj akvo aŭ teo estas senpage servata.

En la kongresejoj malvarma akvo estas senpage trinkebla.

Vendejoj.

Vendejoj funkcias proksimume de la 10-a ĝis la 20-a horo.

La specialaj vendejoj, nomataj "oportunaj", funkcias de la 7-a ĝis la 23-a horo.

Eĉ troviĝas oportun(eg)aj vendejoj kiuj funkcias 24 horojn tage kaj la tutan jaron.

Elektraj tensio kaj frekvenco.

100V kaj 50Hz. (La frekvenco estas 60Hz en la okcidenta parto de Japanio.)

La formo de la elektra konektilo estas tiel nomata "Formo A", plata kaj dupolusa, kiel en Usono.

Al eŭropanoj estas rekomendite kunporti adaptilon.

Trafika regulo.

Aŭtoj iras sur la maldekstra flanko de vojo, kaj homoj piediras dekstre, same kiel en Britio kaj Aŭstralio.

Transporto.

La plejparto de la hoteloj troviĝas en piedira distanco de la kongresejoj.
En Jokohamo funkcias urbaj busoj kaj metrooj.

Se vi volas ekskursi ekster la kadro de la kongresa programo, konsultu japanan kongresanon.

Taksioj.

Por la unuaj 2km-oj 660 enoj,
kun aldono de 80 enoj por ĉiu distanco de 250-300 metroj.
Varias laŭ kompanio kaj grandeco de taksio.
Ekde la 23-a horo ĝis la 5-a matene, oni devas aldoni 30 procentojn pli.
Proksime de stacidomoj kaj hoteloj troviĝas atendejo de taksioj.

Eau potable.
L’eau est généralement de bonne qualité.
On peut même se permettre de boire l’eau du robinet dans les WC, quoique ce ne soit pas recommandé.
Au restaurant, l’eau et le thé est gracieusement offert.
Sur les lieux de congrès, de l’eau froide est disponible gratuitement.

Les magasins.
Heures d’ouverture, en générale de 10h à 20h.
De 7 à 23 h pour certains.
Il y a même des magasins ouverts 24h/24 pendant toute l’année.

Electricité.
Tension électrique et fréquence : 100 volts et 50 Hz (60 Hz dans la partie occidentale du Japon).
Forme des prises comme aux Etats-Unis.
Les européens ont intérêt à emporter un adaptateur.

Règle de circulation.
C’est comme en Grande-Bretagne, conduite automobile à gauche, et marche à droite.

Moyens de transport.
Pour la plupart des hôtels choisis pour le congrès, on peut facilement se rendre à pied aux lieux choisis pour le congrès.
A Yokohama, il y a des bus urbains et le métro.
Si vous faites une excursion en dehors du programme du congrès, consultez un congressiste japonais.

Les taxis.
660 yens pour les deux premiers kilomètres + 80 yens par 250 mètres.
Mais cela dépend de la compagnie et de la grandeur du taxi.
30% de plus de 23h à 5 h du matin.
Il y a des taxis près des gares et des hôtels.

Medikamentoj.

Se vi uzas preskribitan medikamenton, bonvolu kunporti kuracistan recepton en la latina, angla aŭ germana lingvo.

Sanservoj.

Eksterlandanoj havu konfirmilon pri sanasekuro.
Por eniri Japanion ne estas necesa vakcinado.

Telefonado.

Prefikso por telefoni de ekster Japanio :
+81 kaj kompleta telefonnumero minus la unua nulo de la regiona kodo.

Prefikso por telefoni de Japanio eksteren :
001 + 010 + landa prefikso (001 estas kodo de firmao KDDI; vi povas uzi ankaŭ 0030, 0037 k.a.).

Telefonbudoj ne estas multaj en Japanio.
Rekomendinda estas telefonado en hoteloj kaj domoj.

Telefonnumeroj por urĝaĵoj.
Polico : 110.
Ambulanco kaj fajrobrigado : 119.
Aŭto-paneoj (aŭtomobila klubo JAF) : 0570-00-8139 aŭ #8139.

Interreto.

Page (100 enoj por 15 minutoj, ekzemple)
senpage uzeblaj komputiloj ligitaj al Interreto troviĝas en preskaŭ ĉiuj hoteloj.

Sekureco.

Kvankam Jokohamo estas unu el la grandaj urboj en la mondo, ĝi fieras pri sia sekureco.

Vi vidos junajn virinojn promenantajn nokte sur stratoj.

Konsilindas tamen ordinara singardemo kontraŭ poŝo- kaj mansako-ŝteloj precipe en vagonoj kaj stacidomoj.

Rekomendindas havi vojaĝasekuron.
LKK kaj UEA ne respondecas pri asekuro de la kongresanoj.

Memoraĵoj.

Aparte menciindas meti-artaĵoj kaj elektronikaj produktaĵoj.

En grandaj bazaroj de elektr(onik)aj aparatoj, ekzemple tiu en Akihabara (Tokio), troviĝas vendejoj senimpostaj por eksterjapaniaj turistoj.

Trinkmono.

En restoracioj kaj hoteloj oni ne bezonas aldone pagi trinkmonon.
Pagu nur la sumon fakturitan.

Imposto.

La proporcio de aldonvalora imposto estas 5%.
Plejofte la prezo indikita sur la varo inkluzivas la imposton, sed fojfoje ne.

Lasta ŝanĝo : 8 februaro 2007.

Les médicaments.
Ne pas oublier les ordonnances et celles-ci doivent être rédigées en latin, en anglais ou en allemand.

Services de santé.
Les étrangers ne doivent pas oublier la carte d’assurance.
Les vaccins ne sont pas obligatoires pour entrer au Japon.

Le téléphone.
Préfixe pour téléphoner de l’étranger : + 81 + le numéro sauf le zéro du code régional.
Du Japon vers l’étranger : cela dépend de la compagnie.
Il n’y a pas beaucoup de cabines téléphoniques au Japon.
Il est recommandé de téléphoner à l’hôtel ou à domicile.
Pour les urgences : 110 police, 119 ambulance et pompiers.

Internet.
Dans presque tous les hôtels, il y a des ordinateurs reliés à internet et disponibles gratuitement.
Dans les boutiques, on paie par exemple 100 yens pour 15 minutes.

La sécurité.
Yokohama est une des plus grandes agglomérations au monde et elle est fière de la sécurité qui y règne.
On peut voir la nuit des jeunes femmes qui se promènent en toute sécurité.
Mais il est conseillé de se méfier des voleurs de sacs surtout en train et dans les gares.
Il est recommandé d’avoir une assurance de voyage.

Les souvenirs.
On doit spécialement signaler l’artisanat et les produits électroniques.
A Tokyo, dans de grands centres commerciaux comme le quartier AKIHABARA, il y a des magasins où le touristes étrangers peut acheter sans payer de taxes locales.

Pourboire.
Au restaurant ou à l’hôtel, le pourboire n’est pas obligatoire.
Ne payez que la somme indiquée sur la facture.

Impôt.
TVA de 5%.
Le plus souvent, mais pas toujours, le prix indiqué des marchandises inclut la TVA.

************************

voir aussi
http://www.tourisme-japon.fr/

01:26 Écrit par Fr@ncine dans Ailleurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon |  Facebook |

13/01/2007

Cristal rouge et Magen David Adom

croix-rouge-emblemes

D’après le quotidien Le Soir du 13 janvier 2007.
Cristal rouge et Magen David Adom.

Le « Cristal rouge »,
cadre rouge (en forme de carré posé sur la pointe) sur fond blanc,
nouvel emblème adopté en juin 2006 lors d’une conférence internationale à Genève, malgré l’opposition des pays musulmans, entre en vigueur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La croix rouge est le premier emblème.
Le croissant rouge sera toujours reconnu.
L’étoile rouge de David a toujours été refusée et l’adhésion des israéliens rejetée.

Donc il fallait un tour de passe-passe qui permettrait,
et d’admettre enfin les israéliens,
et d’éviter la présence d’une croix dans un pays musulman.

La « solution » a été trouvée avec le « cristal rouge ».
On accepte les juifs à condition . . .
qu’ils ne se reconnaissent pas comme juifs.
L’humanitaire est aussi politique et . . . anti-humain.

http://www.icrc.org
ICRC = International Committee of the Red Cross
CICR = Comité international de la Croix-Rouge
http://www.ifrc.org/fr
IFRC = International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
= la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
http://www.ifrc.org/fr/who/emblem.asp

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magen_David_Adom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_de_Belgique
http://www.croix-rouge.be
http://www.mda.org.il

18:25 Écrit par Fr@ncine dans Ailleurs | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

11/01/2007

Japon et Europe

uk07emblemo-100

Source : Histoire du Japon et des Japonais, des origines à 1945, Edwin O. Reischauer, Edition du Seuil, Collection Points, série histoire, 1973. Pages 17 et 20.

Le nord de l’île de Hokkaïdo se trouve à la même latitude que Bordeaux.
La région centrale autour de Tokyo correspond au détroit de Gilbratar.
L’extrémité méridionale de l’île de Kyushu occupe une position comparable à celle du Sud marocain.

Alors que 31 km seulement séparent l’Angleterre du continent européen,
la pointe occidentale du Japon est à 177 km de la Corée
et il faut parcourir quelque 800 km d’océan avant d’atteindre les côtes chinoises.

Par sa culture, le Japon est tributaire de la civilisation chinoise.
Il y a trouvé ses sources d’inspiration au même titre que l’Europe du Nord a puisé dans les civilisations du Bassin méditerranéen.

Komparo inter Japanio kaj Eŭropo.

Havas saman latitudon :
- Nordo de insulo Hokajdo kaj la urbo Bordeaux kiu situas je la sudo de Francio.
- Centra regiono ĉirkaŭ Tokio kaj sudo de Hispanio.
- Suda ekstremo de Kijuŝu kaj sudo de Maroko.

Nur 31 km disigas Anglio kaj eŭropa kontinento.
Estas 177 km inter la okcidenta japana ekstremo kaj Koreo.
Oni devas iri tra 800 km en oceano el Japanio por atingi la ĉinan marbordon.

La ĉina civilizacio influis Japanion same kiel la mediteraneaj civilizacioj influis la Nordan Eŭropon.

01:14 Écrit par Fr@ncine dans Ailleurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon |  Facebook |

13/08/2006

Retour de Florence

Quel plaisir de ne plus affronter la chaleur excessive d’avant mon départ de Bruxelles et que j’ai évidemment retrouvée à Florence. Nous avons même eu droit à un rappel de notre lieu de départ. Lequel ? La drache, persistante, qui nous a empêchées de visiter la ville ce premier après-midi avant de partir le lendemain pour un petit tour de Toscane avant le congrès d’Espéranto à Florence.

Très belle ville. Mais ce n’est pas un lieu vraiment adapté pour un congrès de plus de deux milles congressistes. Salles trop petites et scènes minuscules.

Je n’ai malheureusement pas de photos, ni du tour de Toscane avec Lucca, Sienne, Pise, ni de mes excursions, ni du début du congrès.

Après une semaine, en allumant mon appareil, apparaît sur l’écran « erreur sur la carte ». Pour les photos, c’est « aucune photo ».

J’ai remis la carte au magasin, mais impossible de récupérer quoi que ce soit. Aucune explication. Il paraît que cela arrive rarement.

Maintenant à Bruxelles, il fait frisquet. Vendredi après-midi, une enseigne indiquait 13 degrés. Aujourd’hui j’ai vu 18 degrés. Un peu trop froid à mon goût. Mais je préfère ce froid à la chaleur excessive qui m’assomme.

13:48 Écrit par Fr@ncine dans Ailleurs | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

24/07/2006

bonnes vacances

Départ pour le Congrès d'Espéranto à Florence précédé d'une petite visite de la Toscane.

Chaleur excessive à Bruxelles
idem en Italie.

J'espère qu'il y aura la climatisation à l'hôtel pour avoir la possibilité de me reposer.

A mon retour, il faudra que je me plonge dans les nouveautés des skynetblogs.

Bonnes vacances à toutes et tous
et courage à ceux et celles qui doivent travailler.

08:12 Écrit par Fr@ncine dans Ailleurs | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |